2020 VISION

FLOURISHING, CONNECTED COMMUNITIES
Tīkina, tīkina atu rā
Te pūtake o ngā kōrero i te wānanga
Tīkina atu rā te hau tapu o ngā ariki
Kauwhatatia e Tānetewānanga
Ki runga ki ēnei ruanuku
Kia koi te mata punenga
Maiangi te mata pūihoiho
Ka whakamau ai kia tīna
Tīna
Hui e
Taiki e.


Mad Ave Community Trust